15 Đào Duy Anh - Đà Nẵng

(Gần đường Nguyễn Văn Linh)

Trang chủ Hoạt động ?Kỷ niệm 2k1?Lớp Lý cô Ngọc?

?Kỷ niệm 2k1?Lớp Lý cô Ngọc?

Đôi lời nhắn nhủ tới các tình yêu #2k1 của c???
?Đi ngủ thật sớm để hôm sau tỉnh táo để làm bài
?Đem theo nước uống vô phòng thi (nhớ gỡ mác nha?)
?Thi xong về luôn đừng tám chuyện, đừng tra đáp án để có sự tự tin thi mấy môn sau?
?Ai hỏi cứ bảo “Đậu rồi,Đậu rồi””?
Chúc mấy đứa thi Thật May Mắn**Hun??Hun
Thật Buồn Vì Xa Team 2k1 của c quá điiiị?

Bài viết liên quan