15 Đào Duy Anh - Đà Nẵng

(Gần đường Nguyễn Văn Linh)

Trang chủ Hoạt động Lớp Lý cô Ngọc

Lớp Lý cô Ngọc

??‍? Lớp Lý cô Ngọc
??C không cần điểm tối đa,c chỉ cần thấy sự nổ lực cố gắng từ mấy đứa thôi?HK2 cố gắng hơn nữa ngen chưa??
??“lý có đáng sợ mô mà”?Mấy đứa nói rứa phải không nè????

Bài viết liên quan