GIỚI THIỆU

TRUNG TÂM GIA SƯ HOA HỌC TRÒ

Để trình bày tư tưởng muốn hướng đến, trung tâm xin trích gọn một phần tư tưởng của Bác Hồ về giáo dục – đào  tạo và dạy học.

1. Mục tiêu

“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ; học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại; học để sửa chữa tư tưởng; học để tu dưỡng đạo đức cách mạng; học để tin tưởng và học để hành”

2. Nhiệm vụ và nội dung dạy học

“Dạy cũng như học phải chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất là quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”

3. Vai trò, vị trí quan trọng của người thầy

“Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh… Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”

“Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức … Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con”

4. Phương pháp và phong cách dạy học

Học phải đi đôi với hành, lí luận phải gắn liền với thực tế”

Dạy học phải chú ý đặc điểm đối tượng, phải biết dạy cho ai”

Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”